2021. aasta märtsis sõlmitud hange on Harju Elektri sõnul muutunud ettevõttele kahjumlikuks ning läbirääkimiste käigus pole raamlepingu tingimuste muutmises kokkuleppele jõutud.

Enefit Connect lepingu ülesütlemist õiguspäraseks ei pea ning nõuab leppetrahvi nõude kogusummas 1 374 645,38 eurot. Summa sisaldab trahve tellimuste hilinemise, täitmata jätmise ning avariireservi mittenõuetekohase tagamise eest. Lisaks teavitas Enefit Connect OÜ kavatsusest esitada nõue summas 2 094 249 eurot, mis on tekkinud raamlepingutes kokku lepitud hindade ja dünaamilise hankesüsteemi hangete tulemusena Enefit Connect OÜ sõlmitud lepingute hindade vahel.

Tegemist on tulevikus tekkiva kahjuga, kuivõrd Enefit Connect OÜ pole 20.9.2022 seisuga raamlepingus märgitud hinda ületavaid väljamakseid veel teinud, märgib Harju Elekter.

Harju Elektri tütarfirma Energo Veritas OÜ on seisukohal, et raamlepingud on üles öeldud ja raamlepingu alusel sõlmitud hankelepingutest on taganetud õiguspäraselt ning ei tunnistata ega möönda esitatud nõude põhjendatust ega rikkumise esinemist.

Et trahvi maksmine võib vajalikuks osutuda, möönab börsiettevõte siiski. „Ülaltoodud rahalised nõuded võivad omada negatiivset mõju konsterni finantsseisundile,“ märgib Harju Elekter börsiteates.

Kokku pea 3,5 miljoni eurone leppetrahv oleks valus löök 2022. aasta esimese poolaasta 3,2 miljoni eurose puhaskahjumiga lõpetanud Harju Elektrile.

2022. aasta teine kvartal kujunes Harju Elektrile kasumlikkuse mõttes ajaloo raskeimaks,“ kirjutas juhatus juulis. „Kahjumlikkust mõjutasid püsivad probleemid tarneahelates, mis väljendusid eelkõige materjalide hinnakasvus ning mitmete komponentide puuduses.“

Alates 2022. aasta algusest on Harju Elektri aktsia langenud üle 31% ja maksab 5,13 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid