Coop Panga netotulud olid 2023. aasta I kvartalis 19,7 miljonit eurot, kasvades kvartaalses võrdluses 19% ja aastases võrdluses 71%. Tegevuskulud ulatusid I kvartalis 7,6 miljoni euroni – kasvades kvartaalses võrdluses 2% ja aastases võrdluses 23%. Panga kulude ja tulude suhe oli I kvartalis 39% ning omakapitali tootlus 24,4%.

„Coop Panga 2023. aasta esimese kvartali heade tulemuste taga on eelkõige ärimahtude kasv. Kuid positiivset mõju avaldas ka intressitasemete tõus turul,“ nendib Coop Panga juht Margus Rink. „Näeme, et keskpankade poolt jahutatavas majanduskeskkonnas on Eesti pankade laenuportfellid turuüleselt langustrendis. Seevastu Coop Panga laenuportfell kasvas kvartaliga 46 miljoni euro võrra, millest ligi pool tuli kodulaenust,“ lisab ta, öeldes, et sama osatähtsus on Coop Pangal ka autoliisingu turul. Mõnevõrra tagasihoidlikumat mahtude kasvu näitas esimeses kvartalis ärilaen. „Näeme, et ärikliendid on hetkel äraootavas positsioonis – laenupakkumisi küll võetakse, kuid lepingusse minnakse nendega pigem ettevaatlikult,“ ütleb pangajuht.

Rink märgib ka, et nende laenuportfell püsib kvaliteetne: suuri muutusi klientide maksekäitumises, võlglaste arvus ega ka laenude allahindlustes ei ole toimunud. „Kuigi oleme laenukahjude tekkimiseks valmistunud, pole kindel, kas ja kui suures mahus me neid Eesti turul tegelikult näeme. Pigem kinnitavad viimased kvartalid, et laenukliendid suudavad muutunud oludega hakkama saada,“ tunnistab ta.

„Tõusnud intressimäärad on aktiveerinud kliente paigutama oma vaba raha tähtajalisele hoiusele. Selle tulemusena on tõusnud tähtajaliste hoiuste osakaal ja seda nii Coop Pangas kui ka turuüleselt,“ lausub Rink, kelle sõnul maksavad nad Coop Pangas euribori kasvanud tuludest ligi poole tagasi hoiustajatele kõrgemate intresside näol.

„Coop Pank tegutseb üha kasvava efektiivsusega. Panga ärimahud ja tulud kasvavad kiiremini kui meie tegevuskulud. Kõik see päädis rekordilise kvartalikasumiga 9,4 miljonit eurot ja Coop Panga ajaloo parima kulu-tulu suhte (39%) ning omakapitali tootlusega (24,4%),“ tunnistab juht.

Coop Panga hoiuste maht kasvas 2023. aasta I kvartalis 5 miljoni euro võrra (+0,3%), ulatudes 1,51 miljardi euroni. Kiireimat kasvu näitas eraklientide hoiuste portfell, mille maht kasvas 27 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused vähenesid 7 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kasvasid 34 miljoni euro võrra. Äriklientide hoiuste maht kahanes 23 miljoni euro võrra, nõudmiseni hoiused kahanesid 94 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kasvasid 71 miljoni euro võrra. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin hoiused ja muu finantseering kasvas 1 miljoni euro võrra. Võrreldes 2022. aasta I kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 364 miljoni euro võrra (+32%). Aastases võrdluses on panga tähtajaliste hoiuste osakaal kõigist hoiustest kasvanud 50% pealt 59% peale. 2023. aasta I kvartalis oli finantseerimiskulu 1,4%, eelmisel aastal samal ajal 0,5%.

2023. aasta I kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 46 miljoni euro võrra (+4%), ulatudes 1,35 miljardi euroni. Kiireimat kasvu näitas kodulaenude portfell, mille maht kasvas 25 miljoni euro võrra (+5%). Ärilaenude portfell kasvas 11 miljoni euro võrra (+2%), liisinguportfell kasvas 6 miljoni euro võrra (+5%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 4 miljoni euro võrra (+4%). 2022. aasta I kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 307 miljoni euro võrra (+29%).

2023. aasta I kvartalis kasvas Coop Panga viivises olev laenuportfell 1,5% tasemelt 1,8% tasemele. Aastas võrdluses on viivises olev laenuportfell langenud 1,9% tasemelt 1,8% tasemele.

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2023. aasta I kvartalis 1,6 miljonit eurot, mida on 0,1 miljonit eurot (+9%) rohkem kui oli 2022 I kvartalis.

2023. aasta I kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 155 000 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 8200 kliendi võrra (+6%). Aktiivselt arveldavaid kliente oli pangal 70 100, kvartaliga kasvas aktiivselt arveldavate klientide arv 3300 võrra (+5%).

Coop Pangal on 31.03.2023 seisuga 36 500 aktsionäri, kvartaliga lisandus 500 (+1,3%) aktsionäri.