„See otsus kehtib ka täna ning me kontrollime pidevalt oma toodete päritolu. Meil on kõikide tarnijate ja tootjatega sõlmitud selgesõnalised kokkulepped ja seatud tingimused, millele meile tarnitav kaup peab vastama. Kontrolli järel avastasime, et OÜ Laminto on kokkulepet rikkunud. Lähtuvalt meediale saadetud vihjest läbi viidud kontrolli käigus ilmnes, et tarnija on saatnud meile muu kauba seas ka Venemaal toodetud tooteid.

OÜ Laminto väidab meile saadetud infokirjas, et Babushka Agafija seeria tooted on toodetud Eestis ettevõtte EuroBio Lab OÜ poolt. Lisaks leidsime kontrolli käigus tooteid, mille eestikeelsetel kleebistel on kirjas, et kaup on toodetud Venemaal, kuid originaalkleebisel mitte. Korjame kõik Babushka Agafija tooted enda lettidelt ning katkestame Babushka Agafija toodete müügi. Jätkame kõikides kauplustes kontrolli, et edaspidi sarnaseid olukordi vältida. Taoliste asjaolude kordudes rakendame alati väga resoluutseid meetmeid. Käsitleme praegust olukorda tugeva rikkumisena,“ teatab tegevjuht Mustonen.

Delfi Ärilehe tänane lugu rääkis sellest, et Eesti jaekettides võib siiani leida mõningaid Venemaa ja Valgevene tooteid. Selle peale reageeris ka A1000 kett, mis lubas samuti kõik vastavad tooted müügilt eemaldada. Loe lugu siit. Loole reageeris ka Borjomi maaletooja, kes väidab, et nende toode on igati legaalne (loe siit).