„Riigi poolt on ette võetud palju uusi meetmeid olukorra parendamiseks, kuid need ei ole täna jõudnud veel tulemust anda. Me absoluutselt loodame parimat, kuid me tuleme välja kümneaastasest seisakust, kui uusi tuuleparke ei rajatud. Esimesed uued tuulepargid kerkisid eelmisel aastal,“ ütleb tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht Terje Talv täna avalikustatud riigikontrolli tuuleenergia auditi tulemuste kohta. Audit kritiseeris nii kliimaministeeriumi kui ka regionaal- ja põllumajandusministeeriumi selles, et tuuleenergia arendamiseks sobivat keskkonda luuakse liiga aeglaselt.

„Viimase kahe-kolme aastaga on tehtud palju tööd, kuid on võimatu öelda, kas see kõik tagab 2030. aasta eesmärkide täitmise. Tänast praktikat vaadates on üleval palju murekohti ja oluline on jätkuvalt soodustada iga maismaa ja mere tuulepargi rajamist,“ ütleb Talv. Ta tõdeb, et niivõrd pikaajaline seisak valdkonnas on viinud selleni, et näiteks üks maismaatuulepargi arendaja lõpuks loobus tuuleparki rajamast, sest koostöö kohaliku omavalitsuse ja riigiasutustega võttis aastaid.