Europarlamendi liikme brutokuupalk on 8757 eurot ja 70 senti. Võrdluseks Eesti riigikogu liikme brutotöötasu on 4009 eurot. Eesti keskmine brutokuupalk tänavu esimeses kvartalis oli 1341 eurot.

Pärast ELi maksu ja kindlustusmaksete mahaarvamist on europarlamendi liikme palk 6824 eurot ja 85 senti. Enamik liikmesriike on kehtestanud nõude, et Euroopa Parlamendi liige peab maksu maksma ka oma koduriigile. Parlamendiliikme netopalga suurus sõltub seega tema koduriigis kehtivatest maksustamisreeglitest.


Meenutuseks ka nimekiri Eesti eurosaadikutest: Andrus Ansip (Reformierakond), Marina Kaljurand (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Urmas Paet (Reformierakond), Jaak Madison (EKRE), Sven Mikser (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ja Yana Toom (Keskerakond).

Eelmistesse koosseisudesse on kuulunud veel Tunne Kelam, Indrek Tarand, Ivari Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Andres Tarand, Toomas Savi, Katrin Saks ja Marianne Mikko.

Kuna saadikud teevad suure osa tööst koduriigist eemal olles, siis on sellega seotud kulude katteks ette nähtud ka mitmesugused hüvitised.


Saadikud, kes kuulusid eelmisesse koosseisu, kuid ei jätkanud uues koosseisus, said lahkumishüvitised vastavalt europarlamendis töötatud ajale. Mais kirjutas ERR, et suurima hüvitise - üle 100 000 euro - saab 15 aastat Euroopa Parlamendis töötanud Tunne Kelam, üle 68 000 euro saab Indrek Tarand, alla 10 000 saab Igor Gräzin.

Alates 63 eluaastast on Euroopa Parlamendi liikmel õigus vanaduspensionile. Pension moodustab 3,5% parlamendiliikme palgast iga parlamendis oldud täisaasta eest, kuid kokku mitte rohkem kui 70%. Pensioni makstakse Euroopa Liidu eelarvest.