See tähendab, et poolte täiskohaga töötajad teenivad sellest summast vähem ja pooled rohkem.
Soome mediaanpalk on aastaga tõusnud- 2017. aastal oli see 3018 eurot kuus.

Meeste ja naiste mediaanpalga vahel on Soomes jätkuvalt suur lõhe: mehed teenisid eelmisel aastal 3 398 eurot kuus ning naised 2827 eurot.

Riigi rikkaim kümnendik elanikkonnast teenis mullu enam kui 5 152 eurot kuus ning kõige madalama palgaga kümnendik vähem kui 2184 eurot kuus. Keskmine tasu oli 3465 eurot kuus.

Kõrgeimat mediaanpalka teenisid mullu 40-44 aastased Soome elanikud. Nende mediaantasu oli 3360 eurot.

Hariduslikult said kõrgeimat tasu erikoolitusega arstid- nende mediaantasu oli 8 005 eurot kuus. Kutseõppe läbinute mediaanpalk oli 2694 eurot.

Tasu sisaldab palka, ületunnitasu, kuid ei sisalda boonuseid ja puhkusetasu.