GRAAFIK | Tulist võitlust väärt: Eesti Panga nõukogu koht on viieks aastaks garanteeritud hea lisateenistus

 (114)
GRAAFIK | Tulist võitlust väärt: Eesti Panga nõukogu koht on viieks aastaks garanteeritud hea lisateenistus
Foto: Eesti Pank

Lisaks asjaolule, et Eesti Panga nõukogu liikmeks ja selle esimeheks olemine on igati auväärne ametikoht, on ka nõukogu liikmete töö väga hästi tasustatud. Eriti arvestades asjaoluga, et koosolekutel tuleb käia vähem kui kord kuus ja keskpangale presidenti valida iga seitsme aasta tagant. Hetkel teenib nõukogu esimees Mart Laar igakuise töötasuna 2158 eurot ning seitse nõukogu liiget 1542 eurot kuus.

Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamise ümber on poliitilised kired möllanud juba mitmeid kuid ning mingit lahendust ei paistagi. Veel eelmisel nädalal hääletas riigikogu maha Mart Laari ettepaneku uute nõukogu liikmete nimetamiseks. Laar oleks pidanud seda tegema juba varakevadel, sest liikmete ametiaeg sai läbi veebruaris. Laari nimekiri sai kokku aga vahetult enne riigikogu suvepuhkusele suundumist ja ilma ühegi erakonna esindajaga konsulteerimist, mida poliitikud peavad vastuvõetamatuks.

Seotud lood:

Poliitilist võitlust põhjendatakse muidugi ekspertide kaasamise ja infoliikumise parandamise vajadusega. Ent vaadates, millised on nõukogu liikmete töötasud ja et liikmete tööülesanded on suhteliselt tagasihoidlikud, pole imestada, miks kohtadele kõva poliitiline võitlus käib - iga kuu üle keskmise Eesti palga nõukogu liikmena palgalisa teenida pole paha.

Palgatõus viieks aastaks garanteeritud

Graafikul toome välja nõukogu esimehe ja liikmete palgad aastast 2014, sest just 2014. aastast on ametis nii esimees Mart Laar kui teised nõukogu liikmed.

Töötasu tõusu pärast nõukogu liikmed muretsema või eriliselt häid tulemusi-saavutusi ette näitama ei pea. Nimelt sõltub ainsa n-ö riikliku nõukoguna Eesti Panga nõukogu palk kõrgemate riigiteenijate ametipalga seadusest, millega iga aasta 1. aprillil palgamäär indekseeritakse.

Indeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Seega on nõukogu liikmetele (nagu ka näiteks presidendile, peaministrile, riigikogu liikmetele, peaprokurörile jne) garanteeritud iga-aastane palgakasv.

Teiseks ametiajaks ehk veel viieks aastaks Eesti Panga nõukogu esimeheks nimetatud Mart Laari ametipalga koefitsient on 0,35 ning ametipalk 2019. aasta 1. aprillist 2158,91 eurot. Palk kasvas Laaril seega automaatselt 167 euro võrra.

Samuti viieks aastaks ametisse nimetatava nõukogu liikme ametipalga koefitsient on 0,25 ning ametipalk vastavalt 1542,08 eurot. Tänavune kasv seega 119 eurot kuus. Nõukokku kuuluvad Liina Tõnisson, Kaie Kerem, Urmas Varblane, Kalev Kallo, Jaanus Tamkivi, Enn Listra ja Rein Minka.

Nõukogu ülesanded: presidendi valimisest meenemüntide kujunduse kinnitamiseni

Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaheksa korda aastas, mis tähendab, et nõukogu ei pea isegi igakuiselt koos käima. Näiteks eelmisel aastal käidigi koos minimaalselt nõutud korrad, tänavu - tõenäoliselt seonduvalt uue panga presidendi valimisega - tuleb istungeid aasta peale vähemalt kümme.

Keskpanga aruandest saame lugeda, et nõukogu tegeleb ka aastas paaril seminaril osalemisega. "[2018. aasta] Maikuus toimus traditsiooniline nõukogu kõikide koosseisude ühine seminar, kus kuulati ettekandeid Eesti Panga nõukogu liikmest ja nõunikust Raimund Hagelbergist, eelarvenõukogu tegevusest, krüptovarast lähtuvalt keskpanga vaatepunktist, majandusest üleilmses kontekstis ja Brexitist," seisab aruandes.

Lisaks selgub sealt, et nõukogu tegeleb paljuski kinnitamise, ära kuulamise, üle vaatamise, heaks kiitmise, teadmiseks võtmisega. Üks näide: "2018. aastal kuulas nõukogu kolmel korral ülevaateid eelarvenõukogu tegevuse teemadel. Kuulati ära eelarvenõukogu aastaaruande tutvustus, ülevaated eelarvenõukogu tegevusest ja hinnangutest koostatavale riigieelarvele. Eesti Panga nõukogu avaldas tunnustust eelarvenõukogule tegevuse eest ülevaateperioodil ja võttis teadmiseks, et töö Vabariigi Valitsusega sujub vastastikuse mõistmise õhkkonnas ning eelarvenõukogu arvamus on leidnud laiemat kõlapinda."

Niisamuti tegeleb nõukogu ka näiteks meenemüntide või Eesti Panga üldise sümboolika kujunduse kinnitamisega.