Lugeja küsib: Paljud meie ettevõtte töötajad on juba kolmveerand aastat kaugtööl kodukontoris. See pole nende vaba valik, sest kevadel ja ka nüüd ei saa kontorisse viiruse nakkuse vältimise pärast, seda soovitab riik samuti. Töötajad soovivad koju tööks sobivaid laudu ja toole. Meil on kontoris selline mööbel, mida koju viia ei saa, nii et nad peaksid need endale ise soetama. Kuidas aga jaotuvad tööandja ja töötaja kulud selles olukorras?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja

"Kui töötaja on kodukontoris ning tal pole vajalikke töövahendeid, peaks ta sellest tööandjale teada andma. Probleemidele lahendusi otsida tuleb ühiselt, ent lõplik otsus tööandja kulul töövahendite hankimisel jääb siiski tööandjale," rääkis Miidla-Vanatalu.

Kaugtööga seotud kulud on Miidla-Vanatalu sõnul olemuslikult tööandja ettevõtluskulud, mida peab esmajärjekorras kandma tööandja. Ka töölepingu seadus (§ 40 lõige 1) sätestab, et töötaja võib nõuda tööülesannete täitmisel kantud kulude hüvitamist vastavalt võlaõigusseadusele (§ 628 lõiked 2–4). Kokkulepe kulude hüvitamise kohta töötasu arvelt on tühine.

"Siiski ei saa töötaja eeldada, et tööandja hüvitab talle eelneva kooskõlastuseta soetatud vara. Pooled peavad läbi rääkima ning ühiselt otsustama, milliseid kulusid saab töötaja tööandja arvelt teha, et koju ergonoomilist lauda ja tooli soetada," lisas Miidla-Vanatalu.

Töötaja ei saa Miidla-Vanatalu sõnul ühepoolselt otsustada, sest võibolla saab tööandja pakkuda hoopis soodsamaid võimalusi. "Võib ka kokku leppida, et töötaja ostab endale koju sellise tooli ja laua, mis tema vajadustega kõige paremini sobib, kuid need peavad vastama ergonoomilise töökeskkonna nõuetele ning tööandja hüvitab vara soetamisega seotud kulud vaid teatud piirini," rääkis ta.

Miidla-Vanatalu sõnul on see sarnane lahendus prillide kompenseerimisele. "Siin tuleb tähele panna, et erinevus on kulude maksustamises," lisas ta.

Kodus töötamise või kaugtöö tegemise tingimused laiemalt võivad olla väga erinevad. "Mõnel töötajal on kodus juba endal töökoht sisuliselt olemas ning ta ei vaja ega soovi tööandjalt täiendavaid vahendeid," rääkis ta.

Teiste jaoks on Miidla-Vanatalu sõnul kogu olukord jätkuvalt uus ning nad arvavad, et piisab ka sellest, kui kodus saab olla vaheldumisi köögi söögilaua taga, diivanil ning seejärel pikutada sülearvutiga. "Lühiajaliselt võib see isegi toimida, kuid pikemas vaates pole see hea lahendus ja töötaja vajab töötamiseks siiski tervist säästvat keskkonda," rõhutas ta.