„Kuumade ilmadega on suuremas ohus need töötajad, kes peavad väljas töötama – näiteks ehitusel, köökides ja tootmisettevõtetes. Pöördumisi on nendest kohtadest ka tulnud,” rääkis tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel.

Küsimuse peale, millised võimalused on Eesti töökohtades kuumade ilmade korral lõuna-eurooplaste seas populaarset pealelõunast uinakut ehk siestat pidada, ütles tööinspektsiooni esindaja, et seaduse järgi peab tööandja kujundama ning sisustama töökoha selliselt, et seal oleks võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säiliks töötaja töövõime ja heaolu.

„Töökoha õhutemperatuur ja –niiskus ning õhu liikumise kiirus peavad olema tööülesande täitmiseks sobivad, tagada tuleb töökohtade varustatus värske õhuga,” sõnas Abel, viidates sellele, et kuuma ilma korral peaksid töökohal töötaja heaolu tagama ennekõike korralik ventilatsioonisüsteem ja konditsioneer.

„Kui neid ei ole või neist ei piisa, siis tuleb tööandjal leida lahendus, et selline olukord töötajat võimalikult vähe kahjustaks. Näiteks on asjakohane lisavaheaegade andmine niikaua, kui temperatuur on kõrge. Kui temperatuur langeb, saab tavapärase töökorraldusega jätkata,” lausus ta.

Ka peaks töökohal olema piisavas koguses joogivett ning puhkepause peaks pidama jahedas, kuid mitte liiga külmas puhkeruumis. „Väga oluline on kuumadel suvepäevadel varustada töötajad kvaliteetse joogiveega, soovitavalt rohke mineraalainete sisaldusega, sest higistamisega viiakse organismist välja mineraalaineid ja soolasid,” lausus tööinspektsiooni esindaja.

Kaaluda võib ka tööaja ajutist muutmist, st alustada tööpäevaga hommikul varem või anda täiendavaid puhkepause, mida saab pidada jahedamas puhkeruumis. „Meieni ei ole jõudnud küsimusi siesta pidamise kohta, küll aga võib tööandja täiendavad vaheajad töökorralduse reeglitega määratleda, kasvõi ajutiselt kuumalaine ajaks,” sõnas Abel.

Hea lugeja, kirjuta aadressile vihje@delfi.ee oma kogemusest, kuidas Sinu tööandja on olukorra lahendanud. Kas Sul on ka viimastel päevadel töö juures probleeme tekkinud või on tööl praegu pigem isegi parem olla kui kodus või õues?

SOOVITUSED | Mida teha, kui tööl kuuma ilmaga halb hakkab?
Kui Teil või mõnel kolleegil hakkab töökohal kuumast halb, siis tuleks kohe tööandjale märku anda, et töö tegemine on kuumast takistatud. Töötaja peaks kohe minema jahedamasse ja varjulisse kohta, kus puhata ja vett juua. Tõsisema terviserikke korral tuleb pöörduda arsti juurde.


Isikukaitsevahendeid tuleb kasutada ka palavate ilmadega. Meditsiiniliste maskide kandmine töökeskkonnas koroonaviiruse leviku vähendamiseks on tööandja otsustada. Kui ta riskianalüüsi käigus leiab, et maski kandmine ei ole vähenenud haigestumisi arvesse võttes enam vajalik, ei pea töötajad enam maske kandma.


Kui riskianalüüsist nähtub endiselt, et maski kandmine on vajalik, on see töötajatele kohustuslik. Kuna hingamisteede kaitseks ette nähtud isikukaitsevahendid põhjustavad töötajale lisakoormust, tuleb seda arvestada puhkepauside tegemisel.


Probleemide korral pöörduge esmalt vahetu juhi ja siis juba töökeskkonnavoliniku või -spetsialisti poole.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid