Viru Keemia Gruppi (VKG) juhatuse esimees Ahti Asmann ning juhatuse aseesimees Meelis Eldermann tõdesid sotsiaalminister Tanel Kiigele saadetud kirjas, et elutähtsa teenuse osutaja ja pideva tootmisprotsessi esindajana ei ole ettevõttel võimlaust saata kõiki töötajaid kaugtööle. Tootmisinimesed, kes katkematut teenuse osutumist tagavad ja keda on äärmiselt keeruline asendada, satuvad antud juhul löögi alla ning arvestades regiooni üldist statistikat, on meie töötajate haigestumise oht väljaspool töökohta kõrge, seisab kirjas.

„Peame õigeks ja vastutustundlikuks korraldada koroonaviiruse vastane vaktsineerimine Viru Keemia Grupi töötajate seas esimesel võimalusel. Antud meede tagab elutähtsa teenuse tõrgeteta toimimise. Võttes arvesse meie töötajaskonna arvu - 1600 inimest, pidurdab vaktsineerimine viiruse levikut nii kontsernis kui ka regioonis tervikuna," kirjutavad VKG juhid.

VKG on ka valmis oma töötajate vaktsineerimise kulu kandma ning ettevõte palub end lisada vaktsiini saajate eelisnimekirja ja tagada vajalike vaktsiinide kättesaadavus esmajärjekorras.

VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko selgitas, et ettevõtte valmisolek oma 1600 töötaja vaktsiini soetamise kulu kanda on lisaks oma inimeste kaitsmisele ka signaal valitsusele, et

kogus ei sõltuks riigieelarvelistest piirangutest. Bojenko lisas, et vaktsineerimine oleks ettevõtte töötajatele vabatahtlik.

Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts lausus, et ettevõte on valitsuse kriisistaabile edastanud soovi, et ettevõtte elutähtsa teenuste osutajast eesliini töötajad kaasataks vaktsineerimise eelisjärjekorda. Eesliinil töötajate arv kontserni üleselt on suurusjärgus tuhat inimest, täpsed nimekirjad ettevõtete lõikes on veel koostamisel.

Eelisjärjekorra nimekirjad koostamisel

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber kinnitas, et COVID-19 haiguse vastane vaktsineerimine on 2021. aastal kõigile tasuta. Sotsiaalministeerium on koostöös teiste ministeeriumidega täpsemalt määratlemas elutähtsa teenuse osutajaid ja eesliinitöötaid, kes kindlasti esimesel võimalusel vaktsineerimist vajaksid.

Sõber märkis, et praegu ei ole veel üksikasjalikku infot Eestisse jõudvate vaktsiinidooside täpsemate koguste ega nende jõudmise aja kohta. See sõltub eelkõige sellest, millal vaktsiinid Euroopa Liidu müügiloa saavad. „Teada on see, et vaktsiinid jõuavad Eestisse järk-järgult väiksemate tarnetena ning seetõttu tuleb sihtrühmade puhul määratleda teatud prioriteetsed rühmad, kellele on kindlasti vaja esimesena vaktsineerimist võimaldada. Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajatele, hoolekandeasutuste elanikele, vanemaealistele ja teatud krooniliste haigustega inimestele, seejärel ka elutähtsate teenuste osutajatele (hädaolukorra seaduse tähenduses) ning teistele kõrgema nakatumisriskiga eesliinitöötajatele," selgitas Sõber.

Sõltuvalt vaktsiinikogusest on tema sõnul esimesel võimalusel kavas võimaldada vaktsineerimist kõigile Eesti elanikele, kes seda soovivad, sealjuures võrdsetel alustel.

Tasu eest vaktsineerimine saab võimalikuks siis, kui mõni COVID-19 vaktsiin muutub eraturul kättesaadavaks, lausus Sõber. „ Praeguses olukorras, kus terve maailm vaktsiini soovib, ei ole väga tõenäoline, et need vaktsiinid vähemalt järgmise poolaasta jooksul eraturule jõuaksid," lausus ta.