"Ka praegu kehtiv töötervishoiu ja tööohutuse seadus paneb tööandjatele kohustuse tagada ohutu töökeskkond, mis tähendab ka seda, et vaktsineerimisest keelduva töötajaga võib töösuhte lõpetada. Loomulikult ei saa seda teha kergekäeliselt, aga kui töökeskkonna riskianalüüs muid meetmeid ei võimalda, siis on töölepingu lõpetamine üks samm, et kaitsta teisi töötajaid ja kliente," kirjeldas ta.

Samas möönis mees, et siinkohal ei räägita mõistagi kodukontoris töötavast raamatupidajast, vaid nendest ametikohtadest, kus igapäevaselt puututakse kokku kümnete inimestega. "Viirushaigus ei ole hambavalu, mida inimene kangelaslikult teisi ohtu seadmata kannata võib. Viiruse levik mõjutab kogu meie majandust, haridust ja tervishoidu," lisas ta.

Aas leiab, et küll aga jääb valitsuse uues määruses jätkuvalt ebaselgeks, kes ja mis mahus peab kompenseerima testide tegemise neile, kes vaktsineerida ei soovi. "Pole mõeldav, et see jääks pikaajaliselt tööandjate kohustuseks. See ei motiveeri inimesi vaktsineerima ja on rahaliselt väga kulukas. Testimine saab olla ainult lühiajaline ülemineku lahendus, pikemas plaanis peaks see kulu jääma juba vaktsiinivastase enda kanda," kommenteeris ta.