Laevafirma teise kvartali puhaskahjum võrreldes mullusega küll mõnevõrra vähenes, kuid on Eesti mõistes endiselt kosmiline: 24,3 miljonit eurot. Muuhulgas põhjendab Tallink kehvi tulemusi ka reisimist ebasoosiva kommunikatsiooniga ametivõimudelt.

Aastaga on ettevõtte finantsseis tänu saadud laenudele ning riigiabile siiski mõnevõrra paranenud: likviidseid vahendeid on 104,9 miljoni euro asemel 116,7 miljonit eurot. "Kvartali lõpuks leppis kontsern laenuandjatega kokku laenude eritingimuste muutmise ja nende ajutise tühistamise pikendamise ja olemasolevate laenulepingute põhiosamaksete edasilükkamise. Alates 2021. aasta teisest kvartalist kuni 2022. aasta esimese kvartali lõpuni planeeritud graafikujärgsed laenude põhiosa tagasimaksed, kokku summas 82,1 miljonit eurot liidetakse iga vastava laenu viimasele maksele. Edasi lükatud maksete summa 2021. majandusaastal on 67,4 miljonit eurot," teatas Tallink börsile.

Võrreldes mullusega on Tallinki töötajate arv märkimisväärselt vähenenud: 6545 töötajalt 4352 töötajale. Seeläbi on aastaga 8,3 protsendi võrra vähenenud ka personalikulud. Kuigi langus tundub võrreldes töötajate arvu vähenemisega väike, on sellele ka põhjendus: mullu teises kvartalis vähendati kõikide Eesti töötajate töötasu kolmeks kuuks ning Läti töötajate töötasu kaheks kuuks 70 protsendini, kuid tänavui sellist meedet ei kasutatud. Küll aga olid 2021. aasta teises kvartalis palgata puhkusel enamus Soome personalist, välja arvatud töötajad, kes täitsid ülesandeid laevadel. Ka enamuse Rootsi personali töökoormust on vähendatud kuni 20%-ni ja kuni 80% nende palgast hüvitas Rootsi valitsus.

Mõnevõrra üllatuslikult nimetab Tallink börsiteates endale oluliseimaks turuks Soomet: "Kontsern on kõige tundlikum Soome majandusolude arengute suhtes. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka arengud Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas. 2021. aasta teises kvartalis domineeris majanduskeskkonda COVID-19 pandeemia ning piirangud rahvusvahelisele reisimisele."